سایر خدمات طراحی
نوع خدمات قیمت
طراحی لیبل و برچسب 50,000
آگهی یک صفحه ای 50,000
کارت ویزیت گرافیکی حرفه ای(هر رو) 15,000
بروشور (هر صفحه) 30,000
طراحی جلد کاتالوگ (پشت و رو) 200,000
طراحی صفحات کاتالوگ 30,000
طراحی فولدر 40,000
طراحی پوستر حرفه ای و گرافیکی 200,000
طراحی سی دی و جلد سی دی 100,000
طراحی کیف های تبلیغاتی 80,000

فایل لایه باز هر کدام از طراحی ها تحویل داده میشود.

در هر کدام از خدمات و طراحی های بالا امکان تجدید نظر و تغییرات وجود دارد.