مدیر همایش همواره خواستار برگزاری همایش به صورت با شکوه می باشد و این امر مستلزم اطلاع رسانی و تبلیغات موثر می باشد به همین دلیل یک طراحی شیک و مرتبط با موضوع همایش مطمئنا نقش به سزایی در تبلیغات و جذب شرکت کنندگان در همایش دارد. مهم ترین این طراحی ها لوگو و پوستر همایش می باشد. توتال دیزاین جهت تکمیل خدمات خود در زیمنه برگزاری همایش و کنفرانس ها طراحی های جانبی همایش ها را نیز انجام میدهد. از جمله خدماتی که در این زمنیه ارائه می گردد به شرح زیر است:

  • طراحی پوستر و بنرهای همایش
  • طراحی بنرهای خوش آمدگویی
  • طراحی آرم و لوگوی همایش
  • طراحی بروشورهای همایش
  • طراحی اوراق همایش (برگه یادداشت و اوراق مد نظر شما)
  • طراحی و آماده سازی کتابچه همایش در سایز مد نظر شما (طراحی جلد کتابچه و صفحه آرایی کتابچه)
  • طراحی نشریات و مجلات علمی
  • طراحی طرح های حمایتی همایش
  • طراحی تبلیغات مربوط به حامیان مالی همایش
  • طراحی کارت های شناسایی گردنی اعضای همایش
  • طراحی قالب مقالات دیواری در سایز مورد نظر
  • طراحی قالب Power Point ارائه مقالات
  • طراحی کارت های رو میزی داوران